Lumiesteet

Orima > Tuotteet > Lumiesteet

VALITSE TURVALLISET, PYSYVÄT JA KOTIMAISET ORIMA® LUMIESTEET

Lumieste peltikatolla

Kalteviin kattopintoihin tarvitaan lumiesteet, jotta lumimassat eivät pääse putoamaan katolta hallitsemattomasti.

Lumiesteet on suunniteltu ennaltaehkäisemään lumen putoamisesta aiheutuvia vahinkoja sekä suojaamaan katon pinnoitetta. Lumiesteiden avulla katolle kerääntyvä lumi pysyy hallinnassa eikä vaaranna pihalla liikkuvia tai leikkiviä.

Lumiesteen asennus ja mitoitus

Lyhyttä lumiestettä ei tule käyttää.

Lumieste on suositeltava asentaa koko kattolappeen mitalle. Lumiesteet asennetaan talon seinälinjalle, mahdollisimman lähelle räystästä tai ylemmäs, jolloin lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Useimmiten riittää yksi lumiesterivi, mutta joissain tapauksissa on lumiesteitä asennettava useampia rivejä katolle. Lumiesteiden määrän mitoituksessa huomioidaan

  • katon muoto
  • alueen lumikuormat
  • katon kaltevuus
  • lappeen pituus.

Katso lumiesteiden mitoitusohjeet katollesi.

Oikein mitoitetut Orima®-lumiesteet varmistavat myös sen,

  • ettei hallitsematon lumikuorma jakaudu väärin katolla
  • että liikkuva lumi ei vaurioita katon pinnoitetta ja sadevesijärjestelmiä
  • ettei lumi pääse tippumaan katolta toiselle.

Mitä laki määrää lumiesteiden käyttämisestä?

Rakennuksen käyttöturvallisuuden asetuksessa kulkutiet, sisäänkäynnit, leikki- ja oleskelualueet sekä rakennusta ympäröivät katualueet ja muut yleiset alueet on oltava suojattu rakennuksen katolta tippuvalta lumelta ja jäältä.

Etsitkö jälleenmyyjää? Katso kaikki tuotteet