Tietusuojaseloste


Orima > Tietusuojaseloste

Henkilötietolain (523-99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Orima-Tuote Oy
Y-tunnus 0974668-5
Kankaantie 6, 16300 ORIMATTILA

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Satu Härmä, satu.harma(at)orima.fi, puh. 03 872 1043

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietorekisteri on Orima-Tuote Oy:n tiedottamiseen ja asiakashallintaan luotu tietokanta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, yhteistyön ja tiedottamisen suuntaaminen tietojen perusteella oikeille henkilöille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille.

REKISTERIN NIMI

Orima-Tuote Oy:n yhteystietorekisteri ajankohtais- ja markkinointitiedotteille.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yrityksen nimi- ja yhteystiedot (puhelin, postiosoite, www-osoite)

Yrityksessä työskentelevän henkilön nimi, työtehtävä yrityksessä ja yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan Orima-Tuote Oy:n asiakatietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisilla tietoturvatoimilla. Sähköiseen rekisteriin pääsevät henkilöt on rajattu Orima-Tuote Oy:n sisällä.