Kannattavuutta lattiatasolta lähtien

Orima > Uutiset > Uutiset > Kannattavuutta lattiatasolta lähtien

KANNATTAVUUTTA LATTIATASOLTA LÄHTIEN

Orima-Tuotteen toimitusjohtajaa Mikko Ahosta haastateltiin kone- ja metallituoteteollisuuden kannattavuudesta Tekniikka & Talous -lehdessä.

Haastattelussa Ahonen painotti kannattavuuden rakentuvan sekä tuotteen suunnittelusta että tuotannon työpisteiden läheltä.

Kannattavuuden parantamisessa on tärkeää huomioida lattiatason asioita: Ne ovat yleensä edullisia toteuttaa ja niillä on merkittävä vaikutus työn tuottavuuteen. Materiaalin kulkemisen ja tiedonkulun selkeyttämisen lisäksi Ahonen täsmentää, että järjestämällä tuotanto-olosuhteet paremmin ja vähentämällä hukkaa, paranee tuottavuus eli tuotetun arvon suhde käytettyihin panoksiin.

“Työn tuottavuuden kehittämisessä on kysymys ergonomian ja työmenetelmien ja työnsuunnittelun parantamisesta. Ei raipasta, niin kuin joskus ajatellaan. Paras tieto työvaiheiden ja tuottavuuden kehittämiseen löytyy usein läheltä työpistettä” toteaa Mikko Ahonen.

Työn tuottavuuteen vaikutetaan aina eniten kuitenkin ennen tuotteen valmistuksen aloittamista, eli suunnittelussa. On laskettu, että noin 70 %:iin tuotekustannuksista vaikutetaan jo suunnittelussa tehtävillä valinnoilla.

Valmistuksen näkökulmat huomioiden vanhojen tuotteiden uudelleensuunnittelulla on suuri merkitys kannattavuudelle ja tuottavuuden parantamiselle.

Lue koko artikkeli: Tekniikka & Talous 11.12.2018: ”Halvat keinot käyttöön: Moni konepaja ei ymmärrä huolehtia yksinkertaisista lattiatason asioista – ja vuotaa rahaa hukkaan”